La Residència

 

La Residència i Centre de Dia Pare Pacífic està situada al centre del terme municipal de Vilanova de Bellpuig (Lleida).

Es va inaugurar l'any 2011 per donar la millor atenció a les persones grans.

Els diferents espais de la residència, com ara: els accessos, les habitacions, els espais de convivència o la terrassa, estan totalment adaptats per acollir a persones amb diversitat funcional.

Igualment, la residència disposa de diferents espais de treball com despatxos, sales de rehabilitació, perruqueria o una cuina de tipus industrial. De forma que els i les professionals que atenen als residents puguin desenvolupar la seva feina amb els millors recursos i en condicions òptimes d’atenció i seguretat.

Pla d'Atenció Individualitzada

Les necessitats d’assistència a la persona gran varien al llarg del temps i el model d’atenció de la Residència Pare Pacífic possibilita als i les residents disposar, a cada moment, dels serveis que la seva situació requereixi.

Mitjançant les revisions periòdiques del Pla d’Atenció Individualitzada de cada resident, la direcció i els responsables de les àrees d’atenció adapten els diferents plans als requeriments dels usuaris i usuàries. Aquest pla inclou tractament mèdicdieta alimentariarehabilitació físicaatenció psicològicaestimulació cognitiva, així com, activitats d’oci temps lleure.

D’igual forma, es treballa de forma coordinada amb els familiars; facilitant el contacte entre família i resident amb l’objectiu de reforçar els vincles socioafectius, proporcionant un suport professional per tal que l’entorn familiar participi de forma activa en la millora del benestar del seu familiar i establint una comunicació directa entre els i les professionals i familiars.  

 

 


Tipus d'estades

 • Estades permanents
 • Estades temporals, convalescències, recuperacions
 • Estades "respir"

 

 


Serveis per a residents

Els i les residents de Pare Pacífic disposen dels següents serveis:

 • Fisioteràpia i rehabilitació
 • Mèdic
 • Infermeria
 • Treball Social
 • Psicologia
 • Teràpia ocupacional
 • Animació sociocultural
 • Religiós
 • Perruqueria i estètica
 • Podologia
 • Cuina casolana
 • Servei de bugaderia i repàs de roba